PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Doplnenie identifikačných údajov do OR

Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra
Všetky obchodné spoločnosti a družstvá sú povinné do 30. septembra 2022 zapísať do obchodného registra dodatočné identifikačné údaje o osobách v ich orgánoch. Ide najmä o doplnenie rodných čísel spoločníkov, prípadne údajov o ich platných dokladoch totožnosti v prípade, ak rodné číslo nemajú pridelené. Pre našich klientov tento úkon zabezpečuje externá advokátska kancelária za výhodných podmienok.


  • kvalifikované služby zabezpečené advokátom
  • zariadenie na kľúč vrátane všetkých poplatkov
  • vybavenie on-line bez nutnosti osobného stretnutia
  • expresné elektronické podanie žiadosti o zápis

Doplnenie údajov do obchodného registra

Doplnenie zákonom požadovaných údajov do obchodného registra pre jednu obchodnú spoločnosť alebo družstvo na kľúč v prípade, že osoby, ktorých údaje sa dopĺňajú, sú tuzemské osoby (spoločníci, konatelia, atď.). Súdny poplatok 33 EUR je zahrnutý v cene.

68 € s DPH 75 €
Objednať

Doplnenie údajov do OR s cudzím prvkom

Doplnenie zákonom požadovaných údajov do obchodného registra pre jednu obchodnú spoločnosť alebo družstvo na kľúč v prípade, že osoby, ktorých údaje sa dopĺňajú, sú zahraničné osoby (spoločníci, konatelia, atď). Súdny poplatok 33 EUR je zahrnutý v cene.

93 € s DPH 105 €
Objednať

Konzultácia s advokátom

Konzultácia s advokátom ohľadom doplnenia údajov do obchodného registra v prípade, ak dopĺňate údaje svojpomocne a potrebujete poradiť. Cena je za konzultáciu v rozsahu do 15 minút.


25 € s DPH 30 €
Objednať

Postup doplnenia údajov do obchodného registra


  1. Vyplníte on-line formulár s údajmi subjektu, ktorému sa budú dopĺňať údaje do OR.
  2. Vykonáte platbu na základe vystavenej zálohovej faktúry.
  3. Zašleme Vám spracované dokumenty na podpísanie.
  4. Podpíšete, overíte a doručíte nám dokumenty a potrebné podklady.
  5. Podáme návrh na zmenu údajov do OR.
  6. Informujeme Vás o úspešnom doplnení údajov do OR.


Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.

Najčastejšie otázky
k doplneniu identifikačných údajov
do obchodného registra


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Ktoré spoločnosti sú povinné zapisovať identifikačné údaje?
Rozhodujúci je dátum založenia spoločnosti. Všetky spoločnosti založené po 30.9.2020 už pri zakladaní boli povinné zapísať kompletné identifikačné údaje. Spoločnosti, ktoré vznikli pred 30.9.2020 si musia túto povinnosť dodatočne splniť.

Kto má povinnosť zabezpečiť zápis doplnených údajov do obchodného registra?
Povinnosť má štatutárny orgán spoločnosti, ktorá má v obchodnom registri nezapísané všetky údaje požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dokedy je potrebné zapísať dodatočné údaje do obchodného registra?
Pôvodný termín zápisu identifikačných údajov do OR 30.9.2021 bol posunutý na 30.9.2022.

Aká je pokuta pri nesplnení zákonnej povinnosti?
Pokiaľ si spoločnosť nesplní povinnosť a nezapíše príslušné údaje do OR, hrozí jej štatutárovi pokuta do výšky 3310 Eur.
Objednávka doplnenia identifikačných údajov do OR

    
Názov subjektu:  *
IČO:
 
 
 
 
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:    *
Poznámka:


Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Právne služby zabezpečuje
Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava