Korporátne služby

Pre našich klientov v spolupráci s advokátskou kanceláriu zabezpečujeme služby súvisiace so založením vybraných typov obchodných spoločností a zápisom údajov a ich zmien v obchodnom registri a iných verejných registroch.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Najbežnejšia forma obchodnej spoločnosti na Slovensku. Atraktívna z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia a právnej istoty majiteľov. Založenie je možné aj len jednou fyzickou osobou, ktorá môže zároveň vykonávať aj funkciu konateľa spoločnosti.
cena: od 239 €
Zobraziť ponuku

Zmeny v obchodnom registri

V súčinnosti s advokátskou kanceláriou zabezpečujeme realizáciu širokého spektra zmien v obchodných spoločnostiach. Využitím elektronického podania dochádza ku významnej úspore správnych a súdnych poplatkov ako aj času potrebného na realizáciu služby.
cena: od 85 €
Zobraziť ponuku

Zápis konečných užívateľov výhod do OR

Ponúkame Vám zabezpečenie zápisu KÚV Vašej spoločnosti do obchodného registra. Zápis do obchodného registra zabezpečuje zmluvná advokátska kancelária.
cena: 39 €
Zobraziť ponuku

Založenie akciovej spoločnosti

Prestížna forma obchodnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje značnú anonymitu jej skutočných vlastníkov.
cena: 899 €

Osobná konzultácia s advokátom

V prípade, že máte záujem o osobné prekonzultovanie situácie vo Vašej spoločnosti z právneho hľadiska, ponúkame Vám možnosť osobného stretnutia s advokátom. Odmena advokáta je určená ako hodinová odmena podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby, pričom v prípade jednoduchých vecí je dohodnutá hodinová odmena delená na začaté štvrťhodiny. Termín stretnutia je potrebné dohodnúť vopred.
cena: od 25 € / štvrťhodina

Spracovanie objednávok zabezpečuje obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 51 231 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 124803/B. Uvedené ceny sa nenavyšujú o DPH. Obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. neposkytuje právne služby. Spracovanie dokumentov a zastupovanie pred úradmi zabezpečuje zazmluvnená advokátska kancelária.