PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Korporátne služby

Zakladanie obchodných spoločností, zápis údajov do obchodného registra, získavanie oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti, zastupovanie pred daňovým úradom a ďalšie právne služby pre našich klientov externe zabezpečuje advokátska kancelária. Poskytnutie právnych služieb advokátom je možné zabezpečiť po predchádzajúcej dohode aj v našich priestoroch.

Spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci je poskytovaním právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom.

Naši klienti najčastejšie využívajú tieto právne služby poskytované advokátskou kanceláriou:

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Najbežnejšia forma obchodnej spoločnosti na Slovensku. Atraktívna z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia a právnej istoty majiteľov. Založenie je možné aj len jednou fyzickou osobou, ktorá môže zároveň vykonávať aj funkciu konateľa spoločnosti.
Cena: od 180 €
Zobraziť ponuku

Založenie živnosti

Naša partnerská advokátska kancelária zabezpečí založenie živnosti pre tuzemskú alebo zahraničnú fyzickú osobu za výhodných podmienok. Pri využití nášho virtuálneho sídla je služba oslobodená od poplatku.

Cena: od 25 €
Zobraziť ponuku

Zmeny v obchodnom registri

V súčinnosti s advokátskou kanceláriou zabezpečujeme realizáciu širokého spektra zmien v obchodných spoločnostiach. Využitím elektronického podania dochádza ku významnej úspore správnych a súdnych poplatkov ako aj času potrebného na realizáciu služby.
Cena: od 105 €
Zobraziť ponuku

Registrácia ochranných známok

V spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou zabezpečíme kvalifikovanú ochranu Vašej značky s možnosťou registrácie ochrannej známky SR, ochrannej známky EÚ alebo medzinárodného zápisu ochrannej známky.

Cena: od 250 €
Zobraziť ponuku

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Spolupracujúca advokátska kancelária pre Vás zariadi expresný zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie za výhodných podmienok tak, aby ste sa jednoduchšie mohli zúčastniť verejného obstarávania a ponúkať svoje služby a tovary prostredníctvom Elektronického trhoviska.
Cena: od 133 €
Zobraziť ponuku

Doplnenie identifikačných údajov do OR

Advokát zabezpečí doplnenie chýbajúcich údajov o Vašej spoločnosti do obchodného registra v prípade, pokiaľ neboli automatizovane doplnené systémom obchodného registra.


Cena: 50 €
Zobraziť ponuku

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

Naša advokátska kancelária Vám pomôže nájsť najvhodnejšie riešenie ukončenia Vášho podnikania pri zohľadnení nákladov a možných rizík jednotlivých likvidačných riešení. Okrem toho Vám ponúkame aj nadštandardné riešenie okamžitého prevzatia Vašej spoločnosti nami s nasledovnou likvidáciou spoločnosti v súlade so zákonom.
Cena: od 250 €
Zobraziť ponuku

Osobná konzultácia s advokátom

V prípade, že máte záujem o osobné prekonzultovanie situácie vo Vašej spoločnosti z právneho hľadiska, ponúkame Vám možnosť osobného stretnutia s advokátom. Odmena advokáta je určená ako hodinová odmena podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby, pričom v prípade jednoduchých vecí je dohodnutá hodinová odmena delená na začaté štvrťhodiny. Termín stretnutia je potrebné dohodnúť vopred.


informatívna cena: od 25 € / štvrťhodina


Spracovanie objednávok zabezpečuje obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 51 231 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 124803/B. Uvedené ceny sa nenavyšujú o DPH. Obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. neposkytuje právne služby. Spracovanie dokumentov a zastupovanie pred úradmi zabezpečuje zazmluvnená advokátska kancelária.
]