PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Zmeny v obchodnom registri

Zápis zmeny údajov v obchodnom registri pre našich klientov zabezpečuje externá advokátska kancelária za výhodných podmienok. V uvedených informatívnych cenách je zahrnutý súdny poplatok za zápis zmeny údajov v obchodnom registri a vzťahujú sa na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmena obchodného mena

Nové obchodné meno by nemalo byť rovnaké alebo zameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri. Zmenu obchodného mena je potrebné ohlásiť na daňovom úrade.
Objednať
88 €s DPH 99 €

Zmena sídla

Najčastejšie realizované zmena, ktorá si okrem zápisu v obchodnom registri nevyhnutne vyžaduje aj ohlásenie na daňovom úrade.
Objednať
88 €s DPH 99 €

Zmena osobných údajov

V prípade zmeny adresy trvalého pobytu alebo zmeny priezviska z dôvodu výdaja je potrebne aktualizovať údaje zapísané v obchodnom registri.
Objednať
98 €s DPH 111 €

Zmena konateľov

Odvolanie a / alebo vymenovanie osoby do funkcie konateľa spoločnosti s požadovanou účinnosťou. Nevyhnutnosťou je tiež ohlásenie na daňovom úrade.
Objednať
98 €s DPH 111 €

Zmena predmetu činnosti

Rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti spoločnosti v prípade voľných živností. V prípade viazaných / remeselných živností alebo činností podľa osobitných predpisov (dopravná licencia, bezpečnostná služba) je cena určená individuálne.
Objednať
118 €s DPH 135 €

Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu

Zariadenie prevodu obchodného podielu alebo jeho časti medzi spoločníkmi alebo na osobu mimo spoločnosti.
Objednať
118 €s DPH 135 €

Zvýšenie základného imania

Kým v minulosti prevažovala snaha o zníženie základného imania, v súčasnosti sú aktuálne snahy o jeho zvýšenie vzhľadom na novú legislatívnu úpravu. Atraktívnou métou je 25000,- EUR.
Objednať
118 €s DPH 135 €

Zmena konečného užívateľa výhod

Zápis nového konečného užívateľa výhod, jeho zmena alebo aktualizácia jeho údajov zapísaných v OR (napríklad zápis zmeny občianskeho preukazu osoby, ktorá je KUV).
Objednať
35 €s DPH 42 €

Iné zmeny

Zníženie základného imania, zriadenie alebo zmena prokúry v spoločnosti, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti, realizácia rozdelenia alebo zlúčenia spoločností, zmena právnej formy spoločnosti. Cena je určená individuálne na základe konkrétnych požiadaviek klienta podľa náročnosti prípadu.
Objednať

Zápis viacerých zmien súčasne

V prípade, že potrebujete perspektívne realizovať viacero zmien v spoločnosti, je vhodné ich realizáciu spojiť do jedného návrhu. Takéto riešenie prináša úsporu nákladov v podobe súdneho poplatku. Vzťahuje sa na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a nezahŕňa zápis KUV a tzv. iné zmeny v spoločnosti (zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy).
128 €s DPH 147 €

Doplatok za zmenu konečného užívateľa výhod

Aktualizácia zápisu konečného užívateľa výhod, pokiaľ realizujeme iné zmeny v spoločnosti, ktoré majú za následok zmenu konečného užívateľa výhod spoločnosti.
25 €s DPH 30 €

Právne služby

Realizáciu zmien v obchodnom registri zabezpečuje externá advokátska kancelária. Spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci je poskytovaním právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom.

Cena je určená individuálne dohodou klienta s advokátom na základe analýzy potrieb klienta a skutočného rozsahu poskytnutých právnych služieb.Objednávka zmien v spoločnosti


IČO firmy:   *
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:  *
Poznámka:
Typ služby:
Zadajte prosím nové obchodné meno:


Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Právne služby zabezpečuje
Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava