Zmeny v obchodnom registri

Zabezpečujeme realizáciu zápisu zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri na kľúč tak, že sa z Vašej strany bude vyžadovať iba poskytnutie požadovaných údajov a podpísanie spracovanej dokumentácie. V uvedených cenách je zahrnutý súdny poplatok za zápis zmeny údajov v obchodnom registri a vzťahujú sa na spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade iných právnych foriem je cena určená individuálne.

Zmena predmetu činnosti

Rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti spoločnosti v prípade voľných živností. V prípade viazaných / remeselných živností alebo činností podľa osobitných predpisov (dopravná licencia, bezpečnostná služba) je cena určená individuálne.
cena: 110 €
Objednať

Zmena obchodného mena

Nové obchodné meno by nemalo byť rovnaké alebo zameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri. Zmenu obchodného mena je potrebné ohlásiť na daňovom úrade.
cena: 90 €
Objednať

Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu

Zariadenie prevodu obchodného podielu alebo jeho časti medzi spoločníkmi alebo na osobu mimo spoločnosti.
cena: 110 €
Objednať

Zmena konateľov

Odvolanie a / alebo vymenovanie osoby do funkcie konateľa spoločnosti s požadovanou účinnosťou. Nevyhnutnosťou je tiež ohlásenie na daňovom úrade.
cena: 100 €
Objednať

Zmena sídla

Najčastejšie realizované zmena, ktorá si okrem zápisu v obchodnom registri nevyhnutne vyžaduje aj ohlásenie na daňovom úrade.
cena: 90 €
Objednať

Zmena osobných údajov

V prípade zmeny adresy trvalého pobytu alebo zmeny priezviska z dôvodu výdaja je potrebne aktualizovať údaje zapísané v obchodnom registri.
cena: 90 €
Objednať

Zvýšenie základného imania

Kým v minulosti prevažovala snaha o zníženie základného imania, v súčasnosti sú aktuálne snahy o jeho zvýšenie vzhľadom na novú legislatívnu úpravu. Atraktívnou métou je 25000,- EUR.
cena: 120 €
Objednať

Iné zmeny

Zriadenie prokúry v spoločnosti, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti, realizácia rozdelenia alebo zlúčenia spoločností, zmena právnej formy spoločnosti.
cena: dohodou
Objednať

Zápis viacerých zmien súčasne

V prípade, že potrebujete perspektívne realizovať viacero zmien v spoločnosti, je vhodné ich realizáciu spojiť do jedného návrhu. Takéto riešenie prináša úsporu nákladov v podobe súdneho poplatku. Vzťahuje sa na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a nezahŕňa tzv. iné zmeny v spoločnosti (zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy).
cena: 130 €
Zastúpenie advokátom
Spracovanie dokumentov pre zmeny v obchodnom registri a zastupovanie pred úradmi zabezpečuje zmluvná advokátska kancelária. Spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci je poskytovaním právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom.

Objednávka zmien v spoločnosti

Typ služby:IČO firmy: *
E-mail: *
Telefón:   *
Poznámka:


Výsledná cena: 0 €Spracovanie objednávok zabezpečuje obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 51 231 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 124803/B. Uvedené ceny sa nenavyšujú o DPH. Obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. neposkytuje právne služby. Spracovanie dokumentov a zastupovanie pred úradmi zabezpečuje zazmluvnená advokátska kancelária.