Ready made companies

Ready-made spoločnosti

Spoločnosť z roku 2020 (neplatca DPH) - 495 €  395 €
Spoločnosť z roku 2019 (neplatca DPH) - 695 €
Spoločnosť z roku 2018 (neplatca DPH) - 1395 €
Spoločnosť z roku 2020 (platca DPH) - 2790 €  2590 €
Ready-made spoločnosti sú už založené obchodné spoločnosti s vydaným oprávnením na podnikanie a zapísané v obchodnom registri. Kúpa takejto spoločnosti pre Vás znamená výraznú časovú úsporu oproti založeniu spoločnosti.

Ponúkame Vám na predaj kvalitné ready-made spoločnosti, pri ktorých zmluvne garantujeme, že:
 • boli založené výlučne za účelom ich predaja,
 • nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť a nemajú žiadne záväzky,
 • majú splatené základné imanie v plnom rozsahu,
 • majú pridelené DIČ a sú pripravené na okamžitý výkon podnikateľskej činnosti.

Cena ready-made spoločnosti zahŕňa

 • prevod 100% obchodného podielu v spoločnosti (zmena spoločníkov)
  a vymenovanie nových konateľov
 • ďalšie zmeny v spoločnosti podľa potreby (obchodné meno, sídlo, predmet činnosti)
 • zabezpečenie spracovania dokumentácie na zmeny v spoločnosti
 • súdny poplatok a registráciu zmeny údajov v obchodnom registri

Ku každej spoločnosti získate v prípade záujmu virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez záväzkov.

Upozornenie na prieťahy na OR OS Bratislava I

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I má v súčasnosti technické a prevádzkové problémy súvisiace s enormným počtom prijatých podaní, čoho výsledkom sú nebývalé prieťahy v konaniach o zápise údajov do obchodného registra. Z tohto dôvodu sme do našej ponuky zaradili ready-made spoločnosti, ktoré sú registrované na takých obchodných registroch, ktoré prevádzkové problémy nemajú. Tieto spoločnosti sú v našej ponuke označené a je pri nich možné garantovať zápis zmeny údajov v obchodnom registri v štandardnej lehote, t.j. spravidla do 6 - 8 pracovných dní.

Aktuálna ponuka

  Stav dostupnosti
  DPH registrácia
  Rok založenia

Obchodné meno IČO OR DIČ DPH Zápis OR Cena
Visium s. r. o.
Zápis: 14.11.2020
395 € Rezervovať
Stevens s. r. o.
Zápis: 10.11.2020
395 € Rezervovať
Verdana s. r. o.
Zápis: 10.11.2020
395 € Rezervovať
Willows s. r. o.
Zápis: 10.11.2020
395 € Rezervovať
Dritas s. r. o.
Zápis: 5.11.2020
395 € Rezervovať
Vuno s. r. o.
Zápis: 5.11.2020
395 € Rezervovať
Ervini s. r. o.
Zápis: 5.11.2020
395 € Rezervovať
Montado s. r. o.
Zápis: 5.11.2020
395 € Rezervovať
Galax s. r. o.
Zápis: 4.11.2020
395 € Rezervovať
Axadon s. r. o.
Zápis: 4.11.2020
395 € Rezervovať
Castelo s. r. o.
Zápis: 4.11.2020
395 € Rezervovať
Glance s. r. o.
Zápis: 4.11.2020
395 € Rezervovať
Raffaella s. r. o.
Zápis: 3.11.2020
395 € Rezervovať
Caption s. r. o.
Zápis: 3.11.2020
395 € Rezervovať
Scriber s. r. o.
Zápis: 3.11.2020
395 € Rezervovať
Tahoma s. r. o.
Zápis: 3.11.2020
395 € Rezervovať
Amadora s. r. o.
Zápis: 3.11.2020
395 € Rezervovať
Bremer s. r. o.
Zápis: 28.10.2020
395 € Rezervovať
State s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Antarctic s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Eucla s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Arithmetic s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Zerna s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Paul s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Alessio s.r.o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Higgins s. r. o.
Zápis: 27.10.2020
395 € Rezervovať
Fraser s. r. o.
Zápis: 20.10.2020
395 €
Rezervovaná
Springs s. r. o.
Zápis: 20.10.2020
395 € Rezervovať
Leanna s. r. o.
Zápis: 13.10.2020
395 € Rezervovať
Ceduna s. r. o.
Zápis: 13.10.2020
395 € Rezervovať
Damari s. r. o.
Zápis: 13.10.2020
395 € Rezervovať
Emery s. r. o.
Zápis: 13.10.2020
395 € Rezervovať
Compiler s. r. o.
Zápis: 13.10.2020
395 € Rezervovať
Marso s. r. o.
Zápis: 3.10.2020
395 € Rezervovať
Cory s. r. o.
Zápis: 30.9.2020
395 €
Rezervovaná
Alteran s. r. o.
Zápis: 30.9.2020
395 € Rezervovať
Zaria s. r. o.
Zápis: 30.9.2020
395 € Rezervovať
Beltana s. r. o.
Zápis: 26.9.2020
395 € Rezervovať
Trace s. r. o.
Zápis: 26.9.2020
395 € Rezervovať
Jeffery s. r. o.
Zápis: 26.9.2020
395 €
Rezervovaná
Curry s. r. o.
Zápis: 22.9.2020
395 € Rezervovať
Benne s. r. o.
Zápis: 19.9.2020
395 € Rezervovať
Alyne s. r. o.
Zápis: 17.9.2020
395 € Rezervovať
Creatia s. r. o.
Zápis: 17.9.2020
395 € Rezervovať
Markers s. r. o.
Zápis: 17.9.2020
395 € Rezervovať
Galini s. r. o.
Zápis: 17.9.2020
395 € Rezervovať
Louisa s. r. o.
Zápis: 19.8.2020
395 € Rezervovať
Amaretto s. r. o.
Zápis: 24.7.2020
395 €
Rezervovaná
Amten s. r. o.
Zápis: 24.7.2020
395 € Rezervovať
Theo s. r. o.
Zápis: 15.7.2020
395 € Rezervovať
AMALS s.r.o.
Zápis: 11.6.2020
platca DPH
2590 € Rezervovať
ASELA s.r.o.
Zápis: 10.6.2020
platca DPH
2590 € Rezervovať
FolkArt, s. r. o.
Zápis: 8.5.2020
platca DPH
2590 € Rezervovať
Proves s. r. o.
Zápis: 7.3.2020
395 €
Rezervovaná
ASIENA s.r.o.
Zápis: 19.2.2020
platca DPH
2590 €
Rezervovaná
Alaze s. r. o.
Zápis: 20.12.2019
695 €
Rezervovaná
Vanga s. r. o.
Zápis: 13.12.2019
695 € Rezervovať
Kesna s. r. o.
Zápis: 13.12.2019
695 € Rezervovať
Tocan s. r. o.
Zápis: 29.11.2019
695 € Rezervovať
Angie s. r. o.
Zápis: 29.11.2019
695 € Rezervovať
Danuba s. r. o.
Zápis: 29.11.2019
695 € Rezervovať
Mixtape s. r. o.
Zápis: 29.11.2019
695 € Rezervovať
Zeras s. r. o.
Zápis: 18.10.2019
695 € Rezervovať
Cabrio s. r. o.
Zápis: 17.9.2019
695 € Rezervovať
Remate s. r. o.
Zápis: 16.8.2019
695 €
Rezervovaná
Destas s. r. o.
Zápis: 15.8.2019
695 € Rezervovať
MI7 s.r.o.
Zápis: 18.12.2018
1395 € Rezervovať
Agid s.r.o.
Zápis: 14.12.2018
1395 € Rezervovať
Cornelia s.r.o.
Zápis: 4.12.2018
1395 € Rezervovať
Checkbox s.r.o.
Zápis: 29.11.2018
1395 € Rezervovať
Lucy s.r.o.
Zápis: 24.11.2018
1395 € Rezervovať
Elimart s.r.o.
Zápis: 15.02.2018
1395 € Rezervovať
Zobraziť všetky
Predali sme Vám už 899 ready-made spoločností.

Priebeh predaja

Po prijatí rezervácie bude vybraná spoločnosť pre Vás rezervovaná dva pracovné dni.

Prevod ready-made spoločnosti môže prebehnúť pri osobnom stretnutí v našej kancelárii alebo na diaľku bez potreby návštevy našej kancelárie.

Prevod pri osobnom stretnutí

Údaje na prevod spoločnosti a termín stretnutia odkomunikujeme vopred telefonicky a e-mailom. Následne pri osobnom stretnutí v našej kancelárii na Račianskej 88 B v Bratislave podpíšete dokumentáciu a zároveň uhradíte cenu za spoločnosť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Prevod na diaľku

Po odkomunikovaní údajov na prevod spoločnosti Vám e-mailom zašleme dokumentáciu na podpis a faktúru za spoločnosť na úhradu. Po vytlačení a náležitom podpise nám dokumenty doručíte poštou alebo kuriérom.


Spracovanie dokumentácie prebehne podľa potreby už do 2 hodín od prijatia Vašej objednávky. Do funkcie konateľa budete vymenovaný s okamžitou účinnosťou spravidla v deň, kedy dôjde ku úhrade ceny spoločnosti (ihneď získate možnosť konať v mene spoločnosti). Po skompletizovaní podpísaných dokumentov bude podaný návrh na registráciu zmeny údajov v obchodnom registri, ktorý prebehne následne zvyčajne v lehote 5 - 7 pracovných dní. Zápisom nových údajov spoločnosti v OR SR je proces predaja ready-made spoločnosti právne zavŕšený.

Rozšírenie predmetu činnosti

Naše ready-made spoločnosti disponujú najpoužívanejšími živnosťami, ktoré Vám umožnia naozaj široké spektrum podnikateľských aktivít. Pokiaľ napriek tomu nebude pre Vás predmet činnosti našich spoločností dostatočný, bezplatne zabezpečíme jeho ľubovoľné rozšírenie v okruhu voľných živností. Rozšírenie o viazané a remeselné živnosti je možné za doplatok.

Základné imanie

Všetky naše ready-made spoločnosti majú základné imanie vo výške 5000,- EUR, ktoré je splatené v plnom rozsahu. Pri kúpe ready-made spoločnosti základné imanie nie je potrebné opätovne splácať. Základné imanie ktorejkoľvek ready-made spoločnosti je možné zvýšiť na ľubovoľnú sumu za doplatok.
Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.

Virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez viazanosti

Ku každej ready-made spoločnosti môžete získať ľubovolné virtuálne sídlo z našej ponuky na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov. K dispozícii máme štyri atraktívne adresy v Bratislave.

Bratislava 3
Račianska 88 B,
831 02 Bratislava
bežná cena
od 7 € / mesiac
Atraktívne sídlo v Novom Meste so službami recepcie za najlepšiu cenu.
Bratislava 1
Tallerova 4,
811 02 Bratislava
bežná cena
od 12 € / mesiac
Prestížna adresa v historickom centre Starého Mesta.
Bratislava 1
Zámocká 3,
811 01 Bratislava
bežná cena
od 15 € / mesiac
Prominentná adresa v Starom Meste v blízkosti Bratislavského hradu.
Bratislava 2
Košická 52/A,
821 08 Bratislava
bežná cena
od 10 € / mesiac
Moderné registračné sídlo v polyfunkčnej budove v Ružinove.

Často kladené otázky

Je cena za ready-made spoločnosť konečná?
Uvedená cena sa nenavyšuje o DPH. Pokiaľ sa predmet činnosti nerozširuje o viazané či remeselné živnosti, prípadne sa nerealizuje zvýšenie základného imania, cena je konečná. V procese kúpy ready-made spoločnosti Vám okrem poplatkov za overenie Vášho podpisu u notára alebo na matrike nevzniknú ďalšie náklady.

Potrebujem pri kúpe ready-made spoločnosti splácať základné imanie?
Nie, základné imanie každej naše spoločnosti je splatené v plnej výške a v procese kúpy ho nie je potrebné opätovne splácať či akýmkoľvek spôsobom dokladovať. Zaplatíte iba uvedenú cenu ready-made spoločnosti.

Čo musí spĺňať nový spoločník ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným?
 • Môže byť fyzickou alebo právnickou osobou, tuzemskou alebo zahraničnou bez obmedzenia.
 • Nesmie byť vedený ako povinný registri poverení na vykonanie exekúcie.
 • Nesmie mať daňový dlh.
Čo musí spĺňať nový konateľ ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným?
 • Musí byť bezúhonnou fyzickou osobou. Bezúhonnosť sa skúma až po zápise v OR.
 • Musí byť občanom EÚ alebo OECD, alebo mať povolenie na pobyt v SR.
 • Nesmie byť vedený ako povinný v registri poverení na vykonanie exekúcie.
Môžem sa stať konateľom a spoločníkom ready-made spoločnosti, pokiaľ mám dlh na sociálnom poistení?
Dlh na sociálnom poistení nie je prekážkou pri kúpe ready-made spoločnosti. To však neplatí, ak je v súvislosti s týmto dlhom vedená exekúcia a je na Vaše meno vydané poverenie na vykonanie exekúcie. Dlh na sociálnom poistení sa skúma iba pri založení spoločnosti.

Môžem sa stať konateľom a spoločníkom ready-made spoločnosti, pokiaľ mám dlh na zdravotnom poistení?
Dlh na zdravotnom poistení nie je prekážkou pri kúpe ready-made spoločnosti a neskúma sa ani pri založení spoločnosti. To však neplatí, ak je v súvislosti s týmto dlhom vedená exekúcia a je na Vaše meno vydané poverenie na vykonanie exekúcie.

Môžem sa stať konateľom a spoločníkom ready-made spoločnosti, pokiaľ mám dlh na daniach?
Daňový dlh je prekážkou nadobudnutia väčšinového obchodného podielu v spoločnosti, nie je však prekážkou konateľstva. Pokiaľ máte daňový dlh, odporúčame Vám ustanoviť ako spoločníka namiesto Vás niekoho z Vašich blízkych (napr. manžel, partner, rodič, potomkovia) a konateľom môžete byť Vy osobne. Keď sa Vám následne podarí daňový dlh splatiť, spoločnosť „napíšete“ riadne na seba.
Môžem sa stať konateľom a spoločníkom ready-made spoločnosti, pokiaľ mám exekúciu?
Od 01.10.2020 sa nemôžete stať konateľom a ani spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, pokiaľ ste vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Potrebujem výpis z registra trestov?
Nie, výpis z registra trestov v procese kúpy ready-made spoločnosti nepotrebujete. Vašu bezúhonnosť automaticky preverí živnostenský úrad, a to až po zápise zmeny údajov v obchodnom registri.

Potrebujem súhlas daňového úradu?
Nie, súhlas daňového úradu sa nevyžaduje, pokiaľ nemáte daňový dlh. Stačí, že podpíšete vyhlásenie, že nie ste daňovým dlžníkom, ktoré pre Vás spracujeme. Pravdivosť tohto vyhlásenie súd skúma pri zápise zmeny údajov v obchodnom registri.

Kedy môžem za ready-made spoločnosť konať?
Za spoločnosť môžete spravidla konať odo dňa vzniku funkcie konateľa, čo je spravidla deň, kedy dôjde ku osobnému stretnutiu a úhrade ceny za spoločnosť. Pri prevode na diaľku Vám presný dátum vzniku funkcie konateľa potvrdíme e-mailom.

Kedy môžem ready-made spoločnosti otvoriť bankový účet?
Banky majú prísne interné predpisy za účelom prevencie trestnej činnosti súvisiacej s praním špinavých peňazí, preto umožňujú otvorenie bankového účtu až po zápise zmeny údajov v obchodnom registri. Bankový účet si teda na spoločnosť budete môcť založiť až po tom, čo budete ako jej konateľ zapísaný do obchodného registra.

Aké je DIČ ready-made spoločnosti?
Každá naša ready-made spoločnosť má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré Vám oznámime v priebehu procesu kúpy.

Mení sa DIČ pri predaji ready-made spoločnosti?
Nie, DIČ spoločnosti sa nikdy nemení, rovnako tak ani IČO. Tieto unikátne identifikátory zostávajú nezmenené počas celého životného cyklu spoločnosti bez ohľadu na to, ako sa mení obchodné meno, konatelia, spoločníci či sídlo spoločnosti.

Rezervácia ready-made spoločnosti

    Kontaktná osoba
Meno: *
Priezvisko: *
E-mail: *
Telefón: *
Poznámka:


Spoločnosť: *
Prevod spoločnosti: