02 / 381 051 22

Ready-made spoločnosti

Ready-made spoločnosti sú už založené obchodné spoločnosti s vydaným oprávnením na podnikanie a zapísané v obchodnom registri. Kúpa takejto spoločnosti pre Vás znamená výraznú časovú úsporu oproti založeniu spoločnosti.

Ponúkame Vám na predaj kvalitné ready-made spoločnosti, pri ktorých zmluvne garantujeme, že:
  • boli založené výlučne za účelom ich predaja,
  • majú splatené základné imanie v plnom rozsahu,
  • nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť a nemajú žiadne záväzky,
  • majú pridelené DIČ a sú pripravené na okamžitý výkon podnikateľskej činnosti.
Cena: 399 € - spoločnosť z roku 2018,   599 € - spoločnosť z roku 2017
je vrátane súdneho poplatku a zahŕňa vykonanie akýchkoľvek zmien v spoločnosti (zmena obchodného mena, sídla, predmetu činnosti, konateľa a spoločníka). Nenavyšuje sa o DPH.

Ku každej spoločnosti získate v prípade záujmu virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov.

Aktuálna ponuka

Obchodné meno IČO IČ DPH Zápis OR Cena
Zardo s.r.o.51 441 209neplatca30.3.2018399 € Rezervovať
Horizontal s.r.o.51 442 205neplatca29.3.2018399 € Rezervovať
Sofie s.r.o.51 441 357neplatca29.3.2018399 € Rezervovať
Harfa s.r.o.51 441 578neplatca28.3.2018399 € Rezervovať
Arzt s.r.o.51 441 594neplatca8.3.2018399 € Rezervovať
Stelar s.r.o.51 220 555neplatca12.12.2017599 € Rezervovať
Yacht s.r.o.51 108 372neplatca15.9.2017599 € Rezervovať
Predali sme Vám už 382 ready-made spoločností.

Priebeh predaja

Po prijatí rezervácie bude vybraná spoločnosť pre Vás rezervovaná dva pracovné dni.

Prevod ready-made spoločnosti môže prebehnúť pri osobnom stretnutí v našej kancelárii alebo na diaľku bez potreby návštevy našej kancelárie.

Prevod pri osobnom stretnutí

Dokumentáciu podpíšete v našej kancelárii na Račianskej 88 B v Bratislave. Zároveň uhradíte cenu za spoločnosť v hotovosti.

Prevod na diaľku

Dokumentáciu na podpis a faktúru za spoločnosť na úhradu Vám zašleme emailom. Po vytlačení a náležitom podpise nám dokumenty doručíte poštou.
Spracovanie dokumentácie prebehne podľa potreby už do 2 hodín od prijatia Vašej objednávky. Do funkcie konateľa budete vymenovaný s okamžitou účinnosťou spravidla v deň, kedy dôjde ku úhrade ceny spoločnosti (ihneď získate možnosť konať v mene spoločnosti). Po skompletizovaní podpísaných dokumentov bude podaný návrh na registráciu zmeny údajov v obchodnom registri, ktorý prebehne následne zvyčajne v lehote 5 - 7 pracovných dní. Zápisom nových údajov spoločnosti v OR SR je proces predaja ready-made spoločnosti právne zavŕšený.

Rozšírenie predmetu činnosti

Naše ready-made spoločnosti disponujú najpoužívanejšími živnosťami, ktoré Vám umožnia naozaj široké spektrum podnikateľských aktivít. Pokiaľ napriek tomu nebude pre Vás predmet činnosti našich spoločností dostatočný, bezplatne zabezpečíme jeho ľubovoľné rozšírenie v okruhu voľných živností. Rozšírenie o viazané a remeselné živnosti je možné za doplatok.

Okamžité zriadenie bankového účtu ready-made spoločnosti

Ponúkame Vám možnosť zriadiť pre ready-made spoločnosť bankový účet ešte pred zápisom zmeny údajov v obchodnom registri. Táto nadštandardná doplnková služba Vám umožní využívať zakúpenú ready-made spoločnosť naplno bez čakania na registráciu v obchodnom registri.
Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.

Virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez viazanosti

Ku každej ready-made spoločnosti môžete získať ľubovolné virtuálne sídlo z našej ponuky na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov. K dispozícii máme štyri atraktívne adresy v Bratislave.

Bratislava 1
Zámocká 3,
811 01 Bratislava
bežná cena
od 15 € / mesiac
Prominentná adresa v Starom Meste v blízkosti Bratislavského hradu.
Bratislava 1
Tallerova 4,
811 02 Bratislava
bežná cena
od 12 € / mesiac
Prestížna adresa v historickom centre Starého Mesta.
Bratislava 2
Košická 52/A,
821 08 Bratislava
bežná cena
od 9 € / mesiac
Moderné registračné sídlo v polyfunkčnej budove v Ružinove.
Bratislava 3
Račianska 88 B,
831 02 Bratislava
bežná cena
od 7 € / mesiac
Atraktívne sídlo v Novom Meste so službami recepcie za najlepšiu cenu.

Rezervácia ready-made spoločnosti

Vaše meno: *
E-mail: *
Telefón:   *
Poznámka:

Spoločnosť: *
Prevod spoločnosti: