Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Cenník služieb

Predaj ready-made spoločností


Ready-made spoločnosť z roku 2022 (neplatca DPH) 595 €  395 €
Ready-made spoločnosť z roku 2021 (neplatca DPH) 695 €  495 €
Ready-made spoločnosť z roku 2020 (neplatca DPH) 795 €
Ready-made spoločnosť z roku 2019 (neplatca DPH) 695 €
Ready-made spoločnosť z roku 2018 (neplatca DPH) 995 €
Ready-made spoločnosť z roku 2020 (platca DPH) 2790 €  2390 €

 Ceny za ready-made spoločnosti sa nenavyšujú o DPH.
Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť (vrátane správneho poplatku) 27,5 € s DPH 31,5 €
Zvýšenie základného imania ready-made spoločnosti 80 € s DPH 96 €
Príplatok za bilingválnu dokumentáciu (SVK/ENG) 80 € s DPH 96 €
Storno poplatok po spracovaní a podpise dokumentácie 50 € s DPH 60 €
Doplatok za spracovanie a podanie námietok pri odmietnutí zápisu do OR z dôvodu na strane klienta 50 € s DPH 60 €

Služby virtuálneho sídla

Uvedené ceny sú bez DPH.

Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík BASIC 7 € / mesiac
Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík OPTIMUM 11 € / mesiac
Račianska 88 B  (Bratislava 3) - balík PREMIUM 17 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík BASIC 10 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík OPTIMUM 14 € / mesiac
Košická 52/A   (Bratislava 2) - balík PREMIUM 20 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík BASIC 12 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 16 € / mesiac
Tallerova 4   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 22 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík BASIC 18 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 22 € / mesiac
Zámocká 3   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 28 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík BASIC 25 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík OPTIMUM 29 € / mesiac
Námestie SNP 23   (Bratislava 1) - balík PREMIUM 35 € / mesiac

Pri objednávke sídla na menej ako 12 mesiacov je účtovaný jednorázový aktivačný poplatok 39 €. Pri firmách, ktoré majú evidovaný dlh voči štátnym inštitúciám može byť účtovaný aktivačný poplatok 100 €.

Doplnkové služby sídla

Doplnkové služby sú realizované na požiadanie a účtované iba v prípade, že nie sú obsiahnuté v aktívnom balíku služieb.

Skenovanie zásielky (do 10 strán) 1,50 €
Skenovanie zásielky nad 10 strán 0,19 € / strana
Preposlanie zásielok poštou (v rámci SR) 4 €
Preposlanie zásielok do BalíkoBOXu 6 €
Preposlanie zásielok kuriérom 8 €
Doplatok za preposlanie poštou mimo SR v rámci EÚ 4 €
Preposlanie zásielok v rámci iného preposlania na rovnakú adresu 2 €
Neobmedzené skenovanie k predplatenému balíku 6 € / mesiac
Preposielanie zásielok 2x mesačne 6 € / mesiac
Preposielanie zásielok 1x týždenne k bal. PREMIUM 6 € / mesiac
Doplnkové označenie schránky ďalším menom 5 € / mesiac
Skartovanie zásielok (do 10 kusov) 0,30 € / zásielka
Skartovanie zásielok (nad 10 kusov) 3 €
Selektívne preberanie zásielok (preberanie zásielok iba od vybraných adresátov alebo zásielok iba určitého druhu) 15 € / mesiac
Príjem tel. hovorov a zaznamenávanie odkazov od 99 € / mesiac
Doplatok za vydanie súhlasu vlastníka so zriadením sídla v listinnej podobe s úradne overeným podpisom 10 €

Služby na adrese Račianska 88 B

Služby recepcie 7 € / mesiac
Reprezentatívne označenie na fasáde budovy 30 € / mesiac
Prenájom zasadacej miestnosti 15 € / hodina
Kopírovanie ČB 0,15 € / A4
Administratívna asistencia 14 € / polhodina

Služby trvalého pobytu

Služby trvalého pobytu sú rozdelené do 3 balíkov v závislosti od obsiahnutých doplnkových služieb. Výška ceny je závislá od obdobia, na ktoré si želáte službu predplatiť. Uvedené ceny sú s DPH.

Trvalý pobyt v Bratislave  (6 mesiacov) - balík BASIC 13,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (6 mesiacov) - balík FAMILY 17,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (6 mesiacov) - balík COMFORT 21,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (1 rok) - balík BASIC 12,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (1 rok) - balík FAMILY 15,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (1 rok) - balík COMFORT 19,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (2 roky) - balík BASIC 10,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (2 roky) - balík FAMILY 13,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (2 roky) - balík COMFORT 16,50 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (3 roky) - balík BASIC 9,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (3 roky) - balík FAMILY 11,00 € / mesiac
Trvalý pobyt v Bratislave  (3 roky) - balík COMFORT 14,00 € / mesiac

Doplnkové služby k trvalému pobytu

Doplnkové služby k trvalému pobytu sú realizované na požiadanie a účtované iba v prípade, že nie sú obsiahnuté v aktívnom balíku služieb. Uvedené ceny sú s DPH.

Skenovanie zásielky (do 10 strán) 1,80 €
Preposlanie zásielok poštou (v rámci SR) 4,80 €
Preposlanie zásielok do BalíkoBOXu 7,20 €
Sídlo pre živnosť 6 € / mesiac
Potvrdenie o prihlásení na pobyt z Miestneho úradu 12 €
Doplatok za vydanie potvrdenia pre cudzineckú políciu 96 €Informatívne ceny právnych služieb externe poskytovaných advokátskou kanceláriou pre našich klientov


Zmena obchodného mena 88 € s DPH 99 €
Zmena sídla
Zmena osobných údajov 98 € s DPH 111 €
Zmena konateľov
Zmena predmetu činnosti 118 € s DPH 135 €
Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu
Zvýšenie základného imania
Zápis viacerých zmien súčasne 128 € s DPH 147 €

 Uvedené ceny zmien obsahujú súdny poplatok 33 €, ktorý je oslobodený od DPH.
Založenie s.r.o. - on-line na diaľku 220 € s DPH 234 €
Založenie s.r.o. - pri osobnom stretnutí s advokátom 290 € s DPH 318 €

 Uvedené ceny založenia s.r.o. obsahujú súdny poplatok 150 €, ktorý je oslobodený od DPH.

Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť (vrátane správneho poplatku) 27,5 € s DPH 31,5 €
Doplatok za dodatočnú úpravu spracovaných dokumentov 25 € s DPH 30 €
Doplatok za úpravu štandardizovaných dokumentov
podľa individuálnych požiadaviek klienta
25 € s DPH 30 €
Doplatok za zmenu zápisu konečného užívateľa výhod 25 € s DPH 30 €
Doplatok za spracovanie a podanie námietok pri odmietnutí zápisu do OR z dôvodu na strane klienta 50 € s DPH 60 €


Založenie živnosti - on-line na diaľku 25 € s DPH 30 €
Založenie živnosti - on-line na diaľku pri využití nášho virtuálneho sídla zadarmo
Založenie živnosti - pri osobnom stretnutí s advokátom 70 € s DPH 84 €
Doplatok pri založení živnosti pre zahraničnú fyzickú osobu 50 € s DPH 60 €