Virtuálne sídlo Bratislava 3 - Račianska 88 B

Adresa sídla

Račianska 88 B
831 02 Bratislava
Atraktívne virtuálne sídlo s vlastnou recepciou v obchodných priestoroch novej polyfunkčnej budovy. Služby recepcie, reprezentatívne zasadacie priestory a možnosť štýlového označenia obchodným menom na fasáde samotnej budovy predurčujú toto sídlo pre tých najnáročnejších klientov.

Zabezpečujeme

  • Zriadenie sídla, miesta podnikania alebo kontaktnej adresy - vydanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti
  • Označenie obchodného mena na poštovej schránke, v priestoroch recepcie a na fasáde budovy
  • Prijímanie, evidencia a úschova zásielok, vrátane notifikácie e-mailom a SMS
  • Príjem telefonických hovorov a zaznamenávanie odkazov
  • On-line evidenčný systém pre správu pošty, skenovanie a preposielanie zásielok na požiadanie klienta
  • Prenájom zasadacích priestorov a služby recepcie každý pracovný deň od 9:00 do 16:00
Objednajte sídlo online


Garancia vrátenia peňazí
Aj bez udania dôvodu Vám kedykoľvek v priebehu predplateného obdobia vrátime celú nevyčerpanú časť úhrady našich služieb. Bez zbytočných otázok, bez uplatnenia akýchkoľvek poplatkov. Stačí, ak zmeníte sídlo Vašej firmy na inú adresu.
Vlastníctvo nehnuteľností = stabilita služieb
Najlepšou garanciou dlhodobej stability poskytovaných služieb je výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti, v ktorej virtuálne registračné sídlo poskytujeme.
Profesionálny prístup
Naším cieľom sú rýchle, spoľahlivé a cenovo výhodné služby. Na zlepšovaní kvality nami poskytovaných služieb neustále pracujeme. Vďačne načúvame návrhom a pripomienkam našich klientov, ktoré nám umožňujú udržiavať naše služby na najvyššej úrovni.
Perfektný prehľad o prijatej pošte
Emailové a SMS notifikácie, ale najmä on-line informačný systém na evidenciu prijatých zásielok zabezpečí, že už nikdy sa Vám žiadna zásielka nestratí. Systém je naviac optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia.

Ďalšie adresy sídla

Zámocká 3, 811 01 Bratislava
15 € / mesiac
Zobraziť
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
12 € / mesiac
Zobraziť
Košická 52/A, 821 08 Bratislava
10 € / mesiac
Zobraziť

Cenník služieb - Račianska 88 B

ODPORÚČAME
Služby sídla sú rozdelené do 3 balíkov v závislosti
od obsiahnutých doplnkových služieb.
BASIC
OPTIMUM
PREMIUM
Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
Označenie poštovej schránky
Preberanie a úschova poštových zásielok
On-line evidencia doručenej pošty
E-mailová notifikácia o prijatej pošte
SMS notifikácia o prijatej pošte -
Preposielanie zásielok (v SR) - 1x mesačne 2x mesačne
Skenovanie zásielok - 2x mesačne neobmedzene
7 € / mesiac 11 € / mesiac 17 € / mesiac

Doplnkové služby sú realizované na požiadanie a účtované iba v prípade, že nie sú obsiahnuté v aktívnom balíku služieb. Uvedené ceny sú bez DPH. Cena za založenie s.r.o. a ready-made spoločnosť sa nenavyšuje o DPH. Pri objednávke sídla na menej ako 12 mesiacov je účtovaný jednorázový aktivačný poplatok 39 €.

Doplnkové služby

Skenovanie zásielky 1,50 €
Preposlanie zásielok poštou v rámci SR 4 €
Služby recepcie 7 € / mesiac
Reprezentatívne označenie na fasáde budovy 30 € / mesiac
Prenájom zasadacej miestnosti 15 € / hodina

Korporátne služby

Zápis zmeny sídla do Obchodného registra 80 €
Zápis viacerých zmien do Obchodného registra 110 €
Zápis konečného užívateľa výhod do Obch. reg. 39 €

Sídlo na 3 mesiace zadarmo

Pri založení alebo kúpe ready-made spoločnosti získate virtuálne sídlo zadarmo úplne bez záväzkov.

Založenie s.r.o. 239 €
Ready-made spoločnosť s.r.o. 395 €

Objednávka sídla - Račianska 88 B

Typ služby:
Interval platieb:
Názov firmy: *
   
Meno: *
E-mail: *
Telefón:   *
Poznámka:
Korporátne služby: