Administration of electronic mailboxes

Správa elektronických schránok obchodných spoločností

Od 01.07.2017 majú všetky obchodné spoločnosti so sídlom na Slovensku povinne aktivované elektronické schránky a úrady im môžu do týchto schránok doručovať dokumenty bez potreby súčasného doručovania klasickou písomnou formou na adresu ich sídla zapísanú v obchodnom registri. Tento krok je súčasťou plánu elektronizácie výkonu verejnej správy.

Na dokumenty doručované do elektronickej schránky sa vzťahuje tzv. fikcia doručenia. Znamená to, že dokument sa považuje za účinne doručený obchodnej spoločnosti po jeho odoslaní do elektronickej schránky obchodnej spoločnosti aj v prípade, že sa obchodná spoločnosť do svojej e-schránky neprihlási a dokument si neotvorí.

Prihlasovanie do elektronických schránok obchodných spoločností je umožnené ich štatutárom na webovej stránke www.slovensko.sk. Prihlásenie je možné jedine s tzv. elektronickým občianskym alebo pobytovým preukazom.

Všetko riešime za vás

Ponúkame Vám správu úradnej elektronickej schránky obchodnej spoločnosti, ktorá Vám zjednoduší prístup ku elektronicky doručovaným úradným správam. Služba zahŕňa:
  • oznamovanie prijatých úradných správ emailom,
  • preberanie obsahu prijatých úradných správ a jeho preposielanie emailom na požiadanie,
  • archivovanie prijatých úradných správ prehľadnou formou v našom informačnom systéme.

Aktivácia služby

Po prijatí objednávky Vám bude zaslaný dokument na delegovanie prístupu ku dátovej schránke Vašej spoločnosti. Tento nám po podpise u notára alebo na matrike doručíte a my zariadime presmerovanie schránky do nášho systému, čím bude proces aktivácie zavŕšený.

Cenník služby

   Presmerovanie elektronickej schránky do nášho systému
   E-mailová notifikácia o prijatej pošte
   On-line evidencia doručenej pošty s prihlásením cez e-mail
   Preberanie obsahu doručených správ vrátane všetkých príloh (najviac 24 úradných správ ročne)
9 € / mesiac

Doplnkové služby

Prebratie správy nad rámec balíka 2 € / správa
Výpoveď zmluvy a zrušenie presmerovania zadarmo

Kompletný cenník

Mám záujem o správu elektronickej schránky

Názov firmy: *
Meno: *
E-mail: *
Telefón:   *
Poznámka: