PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Registrácia ochranných známok

Ochranná známka
V spolupráci s advokátskou kanceláriou Vám ponúkame služby v oblasti registrácie ochranných známok za výhodných podmienok. Pokiaľ sa snažíte vybudovať stabilný podnik s dobrou budúcnosťou, náležitá ochrana označenia, pod ktorým predávate svoje výrobky alebo služby, je nevyhnutnosťou.

 • Ochranná známka SR
 • Ochranná známka EÚ
 • Medzinárodná ochranná známka
 • Konzultácia k ochrannej známke
 • Registrácia advokátskou kanceláriou
 • Garancia spokojnosti

Výhody registrácie ochrannej známky

1. Stabilizovanie Vašej značky.

V procese registrácie zistíme, či Vami používaná značka nekoliduje s inými už registrovanými označeniami a navrhneme opatrenia na to, aby ste sa vyhli sa súdnym sporom s konkurenciou. Po dokončení registrácie získate právnu istotu, že nebudete investovať prostriedky na marketing takej značky, ktorú nakoniec nebudete môcť používať. Registrovaná ochranná známka sa stáva Vašim nehmotným majetkom.

2. Ochrana Vášho podnikania.

Získate právnu istotu, že v prípade, že konkurencia začne zasahovať do Vašich práv v súvislosti s Vašou ochrannou známkou, budete mať k dispozícii účinnejšie právne nástroje na Vašu ochranu. Registrovaná ochranná známka má prednosť pred registrovaným doménovým alebo obchodným menom.

3. Punc serióznosti Vašej spoločnosti.

Je skoro pravidlom, že neznáme firmy, ktoré vznikajú na to, aby o rok s dlhmi zanikli, nikdy neinvestujú do registrácie ochrannej známky. Nie z dôvodu finančnej náročnosti, ale najmä z dôvodu času potrebného na jej registráciu sa „jednorazové“ firmy nesnažia o takúto ochranu svojej značky. Registrácia ochrannej známky môže priniesť Vášmu podnikaniu zvýšenie serióznosti v očiach Vašich zákazníkov, klientov či obchodných partnerov.

Z hľadiska územného rozsahu ochrany Vám ponúkame tri druhy registrácie ochrannej známky:

Ochranná známka SR

Nevyhnutný predpoklad pre stabilné budovanie úspešnej značky.Objednať
od 290 €vrátane poplatkov

Ochranná známka EÚ

Najvýhodnejšie riešenie v prípade, že plánujete Vašu značku využívať aj v zahraničí. Za pomerne malý poplatok získate ochranu značky na veľkom území.


Objednať
od 1150 €vrátane poplatkov

Medzinárodná ochranná známka

Umožňuje pomerne jednoduchú registráciu až vo viac ako 120 krajinách sveta. Riešenie je vhodné v prípade, že máte unikátnu značku, s ktorou plánujete pôsobiť aj v krajinách mimo Európskej únie.
Objednať
od 280 €bez poplatkov

Priebeh registrácie ochrannej známky:

 1. Objednávka, odkomunikovanie Vašich požiadaviek a dohoda na spôsobe ich realizácie.
 2. Poskytnutie údajov o ochrannej známke a konzultácia.
 3. Príprava a podanie prihlášky ochrannej známky.
 4. Konanie o registrácii ochrannej známky.
 5. Registrácia ochrannej známky, doručenie osvedčenia o zápise ochrannej známky.

Preverenie registrovateľnosti značky

Nie každú značku je možné registrovať ako ochrannú známku. Bezplatne preveríme možnosť registrácie Vášho označenia ako ochrannej známky.
Mám záujem o bezplatnú konzultáciu
Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.Najčastejšie otázky
k ochranným známkam


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Ako dlho trvá proces registrácie ochrannej známky?
Dĺžka trvania registrácie ochrannej známky sa líši v závislosti od konkrétnej krajiny, v ktorej známku registrujete, a od toho, či ide o národnú, regionálnu (EÚ) alebo medzinárodnú registráciu. V priemere však môže proces trvať 4 – 6 mesiacov. Po podaní žiadosti o registráciu ochrannej známky prebehne formálna kontrola prihlášky a následne je prihláška povinne zverejnená na tzv. námietkové účely po dobu 3 mesiacov, počas ktorej môžu majitelia iných ochranných známok podávať námietky proti podanej prihláške, ak si myslia, že táto prihláška ohrozuje alebo porušuje ich práva. Ak neexistujú žiadne dôvody pre zamietnutie prihlášky alebo neboli podané žiadne námietky, váša ochranná známka bude zaregistrovaná. Ak však príslušný úrad zistí nedostatky v prihláške alebo sú podané námietky námietky, môže sa celý proces natiahnuť až na niekoľko rokov. Väčšina nami podaných prihlášok je v rámci SR a EÚ registrovaná do 5 mesiacov odo dňa podania prihlášky.

Aké sú náklady spojené s registráciou ochrannej známky?
Náklady spojené s registráciou ochrannej známky závisia od niekoľkých faktorov, ako sú registrovateľnosť vybratej známky, krajina registrácie, počet tried, v ktorých sa má známka registrovať, a tiež to, či sa rozhodnete byť v konaní zastúpení alebo si všetko vybavujete sami. Všeobecne platí, že náklady na registráciu ochrannej známky môžu zahŕňať poplatky za samotnú registráciu, poplatky za vykonanie prieskumu registrovateľnosti a prípadne ďalšie právne služby, ktoré môžete v priebehu konania potrebovať (spracovanie vyjadrenia k námietkam úradu alebo protistrany, podanie odvolania a iné). Je dôležité zvážiť všetky tieto faktory a vyhodnotiť, či je registrácia ochrannej známky pre zvolenú značku uskutočniteľná a bezproblémová. Priemerná cena s DPH za registráciu s našou asistenciou stojí do 290 EUR pri ochrannej známke v SR a 1150 EUR pri ochrannej známke EÚ.

Je možné registrovať ochrannú známku pre viacero krajín súčasne?
Áno, je to možné 2 spôsobmi - prostredníctvom prihlásenia v každej želanej krajine zvlášť alebo vďaka medzinárodnej registrácii. Celý proces je zjednodušený vďaka medzinárodnej registrácii ochranných známok, ktorý umožňuje podanie jednotnej žiadosti o registráciu ochrannej známky pre viacero krajín súčasne. Tento postup umožňuje úsporu času a nákladov v porovnaní s podávaním žiadostí v každej krajine zvlášť. Registrácia vo viacerých krajinách súčasne je výhodná najmä vtedy, ak plánujete ponúkať vaše služby alebo výrobky vo viacerých krajinách.

Čo sa stane, ak bude moja žiadosť o registráciu ochrannej známky zamietnutá?
Ak bude vaša žiadosť o registráciu ochrannej známky zamietnutá, je dôležité preskúmať dôvody zamietnutia a zvážiť ďalšie kroky. Zvyčajne úrad, ktorý vykonáva registráciu ochrannej známky, poskytne dôvody, prečo bola žiadosť zamietnutá. Môže ísť napríklad o konflikt s existujúcou ochrannou známkou alebo nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vašej známky. V takom prípade máte možnosť podať opravný prostriedok a zdôvodniť úradu, prečo by mala byť vaša známka registrovaná. Proti niektorým rozhodnutiam úradu, ktorý posudzuje vašu ochrannú známku je možné domáhať sa aj súdnej ochrany. Ak chcete predísť zamietnutiu vašej prihlášky ochrannej známky, je veľmi dôležité konzultovať jej prihlásenie ešte pred podaním prihlášky s advokátom špecializujúcim sa na ochranu duševného vlastníctva, aby ste mohli vyhodnotiť pravdepodobnosť úspešnej registrácie vašej značky a aby ste poznali riziká, ktoré pri danej značke hrozia v prípade podania prihlášky. Radi vám poskytneme poradenstvo pri výbere tej najvhodnejšej stratégie pre úspešnú registráciu vašej značky ako ochrannej známky.

Kedy môžem začať používať symbol ® pri mojej značke?
Symbol ®, ktorý označuje registrovanú ochrannú známku, môžete začať používať až vtedy, keď je vaša ochranná známka oficiálne zaregistrovaná úradom, bez ohľadu na to, či ju registruje Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Použitie tohto symbolu pred získaním registrácie je nezákonné a môže viesť k začatiu trestného stíhania. Preto odporúčame počkať, kým bude váša známka úspešne zaregistrovaná, a až potom začať používať ochranný symbol ®. Pred začatím používania symbolu ® je tiež dôležité si správne zvoliť kategórie tovarov alebo služieb, pre ktoré bude vaša ochranná známka registrovaná, pretože ak máte ochrannú známku registrovanú napríklad len pre kategóriu softvéru, tak nemôžete používať ochranný symbol pri tejto ochrannej známke napríklad na odevoch.

Aký je rozdiel medzi ochrannou známkou a autorským právom?
Ochranná známka a autorské právo sú dva odlišné typy ochrany duševného vlastníctva, z ktorých oba poskytujú rôzny rozsah právnej ochrany.
Ochranná známka chráni obchodné označenie, ako je napríklad názovznačky, loga, symboly alebo slogany, ktoré slúžia na odlíšenie tovarov alebo služieb podniku od jeho konkurencie. Cieľom ochrannej známky je zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli ľahko identifikovať a rozpoznať tovary alebo služby jedného výrobcu od tovarov alebo služieb iných. Ochrannú známku možno získať len v procese registrácie. Registrovaná ochranná známka vám umožňuje používať ochranný symbol ® pri vašej značke.
Autorské právo sa týka ochrany diel, ako sú literárne, umelecké, hudobné alebo vedecké diela. Poskytuje autorom kontrolu nad používaním ich diel a právo na získanie odmeny za ich využívanie. Toto právo sa vzťahuje na originálne práce vytvorené v písomnej, audiovizuálnej alebo iných formách. Autorské právo sa u nás neregistruje a vzniká priamo zo zákona. Ochrana autorským právom sa spravidla vyznačuje symbolom ©.

Môžem registrovať ako ochrannú známku aj logo aj slovnú značku?
Áno, je možné registrovať súčasneaj ochrannú známku pre slovnú značku aj pre prislúchajúce logo tej istej značky. Existuje niekoľko typov ochranných známok, z ktorých nasledujúce 2 sa hodia pre registráciu slovnej značky a loga:
 • Slovná ochranná známka: Tento typ ochrany sa týka samotného slovného znenia značky alebo názvu. Slovná ochranná známka chráni konkrétny slovný výraz a umožňuje jeho exkluzívne používanie v súvislosti s danými tovarmi alebo službami.
 • Obrazová ochranná známka: Tento typ ochrany sa týka najmä vizuálneho aspektu značky, ako sú logá, symboly, grafické prvky alebo kombinácie týchto prvkov. Obrazová ochranná známka chráni konkrétnu vizuálnu podobu značky v akej je prihlásená a umožňuje jej exkluzívne používanie v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je registrovaná. Za obrazovú ochrannú známku je považované aj logo, ktoré obsahuje slová.
Pri registrácii ochrannej známky môžete zvoliť jednu alebo obe formy ochrany, a to podľa toho, aké aspekty vašej značky chcete chrániť. Kombinácia slovnej a obrazovej ochrannej známky môže poskytnúť komplexnejšiu ochranu a zabezpečiť, že vaša značka bude chránená v oboch formách.

Aké kroky môžem podniknúť, ak niekto porušuje moje práva k ochrannej známke?
Ak zistíte, že niekto porušuje vaše práve k vami registrovanej ochrannej známke, je veľmi dôležité čo najskôr zvoliť vhodnú stratégiu ochrany a začať podnikať kroky k ochranevašich práv. Tu sú niektoré možné kroky, ktoré je vhodné podniknúť:
 • Kontaktovať porušovateľa: V niektorých prípadoch môže byť vhodné vyriešiť situáciu mimosúdne tým, že sa obrátite priamo na osobu alebo spoločnosť, ktorá porušuje vaše práva k ochrannej známke. Môžete sa snažiť dosiahnuť dohodu, na základe ktorej umožníte používanie vašej značky výmenou za pravidelné poplatky alebo môžetežiadať, aby úplne prestali používať vašu ochrannú známku.
 • Právne kroky: Ak mimosúdne riešenie nie je možné alebo účinné, môžete podať žalobu, prípadne návrh na vydanie neodkladného opatrenia a domáhať sa tak svojich práv na súde. Spravidla môžete požadovať aj náhradu škody, náhradu ušlého zisku alebo nemajetkovej ujmy.
 • Konzultácia so špecialistom: Je vhodné konzultovať problém s advokátom, ktorý sa špecializuje na ochranu duševného vlastníctva, ktorý vám môže poskytnúť odbornú radu a pomôcť vám vybrať optimálnu stratégiu na ochranu vašich práv.
Vhodnosť použitia jednotlivých krokov závisí od daného prípadu a je preto vždy dobré poradiť sa so špecialistom na ochranu duševného vlastníctva predtým, ako začnete jednať. Je dôležité jednať rýchlo ale rozvážne, keďže porušenie ochrannej známky môže mať vážne následky pre váš obchod a dobré meno vašej značky. Ak by ste potrebovali poradenstvo v tejto oblasti, kedykoľvek sa na nás obráťte. Naša partnerská advokátska kancelária zabezpečuje komplexné služby pre túto právnu oblasť.

Môže občianske združenie registrovať ochrannú známku?
Áno, občianske združenia a neziskové organizácie môžu registrovať svoju značku ako ochrannú známku rovnako ako podnikatelia. Proces registrácie a požiadavky na ochrannú známku sú pre nich rovnaké ako pre iné subjekty. Registrácia ochrannej známky môže byť pre neziskovú organizáciu užitočná na ochranu jej identity, loga alebo názvu a na odlišenie jej činnosti od iných organizácií. Ochranná známka môže pomôcť zvýšiť povedomie o organizácii a zabezpečiť jej dôveryhodnosť vo vzťahu k verejnosti. Pred registráciou ochrannej známky je však vhodné a odporúčané preskúmať dostupnosť a originalitu zvoleného názvu alebo loga, ktoré má byť registrované.

Aká je platnosť ochrannej známky?
Platnosť registrovanej ochrannej známky je v našich podmienkach 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. V niektorých krajiných sa táto doba môže líšiť. Po uplynutí tejto doby je možné platnosť ochrannej známky predlžiť o ďalších 10 rokov a to aj opakovane. Proces predĺženia platnosti ochrannej známky sa zvyčajne vykonáva podaním žiadosti o obnovu platnosti ochrannej známky a uhradením príslušných poplatkov. Ak neobnovíte platnosť ochrannej známky včas, môžete prísť o jej ochranu a známka môže byť považovaná za neplatnú. Preto je dôležité sledovať si termíny a včas podať žiadosť o predĺženie platnosti ochrannej známky, aby ste si zachovali jej právnu ochranu a práva na jej exkluzívne používanie.
Objednávka registrácie ochrannej známky

    
Služba:
Poznámka:
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:    *


Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Právne služby zabezpečuje
Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava