Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov.
  02 / 381 051 22

Účtovníctvo

Ponúkame Vám vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a súvisiace odborné poradenstvo. Zverte Vaše účtovné, mzdové a daňové povinnosti do našich rúk a sústreďte sa plne na rozvoj Vášho biznisu.

Jednoduché verzus podvojné účtovníctvo

V podvojnom účtovníctve sú povinné účtovať všetky subjekt zapísané v obchodnom registri. Jednoduché účtovníctvo naopak vedú subjekty v obchodnom registri nezapísané.

Účtovná závierka

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti podnikateľského subjektu. Tvorí ju súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky a podnikateľ má povinnosť ju zostaviť v zákonom stanovených prípadoch, najčastejšie z titulu ukončenia účtovného obdobia.

Mzdová agenda

Vedenie mzdovej agendy zahŕňa prihlásenie zamestnancov na sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a aktualizáciu nahlasovaných údajov, ako aj pravidelné spracovanie miezd jednotlivých zamestnancov a súvisiacich zákonných výkazov, hlásení a prehľadov.

Cenník služby

Neplatca DPH (20 účtovných položiek mesačne už v cene) 30 € / mesiac
Kvartalny platca DPH (20 účtovných položiek mesačne už v cene) 40 € / mesiac
Mesačný platca DPH (20 účtovných položiek mesačne už v cene) 50 € / mesiac
Doplatok za každú účtovnú položku nad 20 položiek mesačne 0,90 €

Uvedené ceny sú konečné, pri platcoch DPH je zahrnuté aj spracovanie príslušných výkazov a daňových priznaní pre DPH. Pre klientov je bez doplatku poskytované účtovné poradenstvo v rozsahu jednej hodiny mesačne.

 

Spracovanie ročnej účtovnej závierky, ročných účtovných výkazov a ročného daňového priznania k dani z príjmov PO za účtovné obdobie je od 100 € podľa skladby majetku spoločnosti a rozsahu účtovníctva.

Mzdová agenda

Spracovanie mzdy 1 zamestanca 9 € / mesiac
Prihlásenie / zmena / odhlásenie 5 € / zamestnanecMám záujem o vedenie účtovníctva

    
Názov firmy:  *
Platca DPH:
       
Poznámka:
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:    *