Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Naša kancelária na Račianskej 88 B v Bratislave je pre klientov otvorená každý pracovný deň medzi 9:00 a 16:00.
  02 / 381 051 22
Jeseň

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva
Ponúkame Vám vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a súvisiace odborné poradenstvo. Zverte Vaše účtovné, mzdové a daňové povinnosti do našich rúk a sústreďte sa plne na rozvoj Vášho biznisu.

Jednoduché verzus podvojné účtovníctvo

V podvojnom účtovníctve sú povinné účtovať všetky subjekt zapísané v obchodnom registri. Jednoduché účtovníctvo naopak vedú subjekty v obchodnom registri nezapísané.

Účtovná závierka

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti podnikateľského subjektu. Tvorí ju súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky a podnikateľ má povinnosť ju zostaviť v zákonom stanovených prípadoch, najčastejšie z titulu ukončenia účtovného obdobia.

Mzdová agenda

Vedenie mzdovej agendy zahŕňa prihlásenie zamestnancov na sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a aktualizáciu nahlasovaných údajov, ako aj pravidelné spracovanie miezd jednotlivých zamestnancov a súvisiacich zákonných výkazov, hlásení a prehľadov.

Cenník služby

BASIC STANDARD PREMIUM
Účtovných položiek v cene 30 ks 100 ks 250 ks
Každá ďalšia účtovná položka 1,20 € 1,10 € 1,00 €
Účtovné poradenstvo v cene 0,5 hod. 0,75 hod. 1 hod.
  49 € / mesiac
Objednať
149 €/ mesiac
Objednať
299 € / mesiac
Objednať

Cenník účtovných služieb nad rámec balíkov

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu 50 €
Súhrnný výkaz pre DPH 15 €
Daňové priznanie a účtovná závierka 250 €
Účtovné poradenstvo 50 € / hodina

Cenník spracovania miezd

Mzdová agenda jedného zamestnanca 15 € / mesiac
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti 15 € / zamestnanecCena je splatná mesačne na základe zaúčtovaných účtovných položiek a vykonaných úkonov za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Za účtovnú položku sa považuje pohyb v účtovnom denníku (napr. vystavená faktúra, pokladničný doklad, interný doklad, pohyb na bankovom účte, DPH na daňovom doklade).

Uvedené ceny sú bez DPH.


Mám záujem o vedenie účtovníctva

    
Typ subjektu:  *
 
 
 
Názov firmy:  *
Balík služieb:
       
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:    *
Poznámka: