Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Službu založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je právnou službou a poskytuje ju externá advokátska kancelária pre našich klientov za výhodných podmienok. Podľa Vašich preferencií si vyberte modernú službu s komunikáciou on-line alebo založenie spoločnosti pri osobnom stretnutí pre klasikov.
12 pracovných dní
Neobmedzený počet voľných živností
Bez vkladu 5000 €
Všetky poplatky v cene
Dokumenty a podanie zabezpečené advokátskou kanceláriou
Garancia spokojnosti

Ku založeniu s.r.o. získate v prípade záujmu virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez záväzkov.

On-line na diaľku

Efektívne riešenie pre tých, ktorí majú predstavu o svojej budúcej spoločnosti a nepotrebujú osobnú konzultáciu.
Po vyplnení údajov do on-line formuláru Vám budú doručené spracované dokumenty aj s pokynmi na podpísanie e-mailom. Po podpise dokumenty doručíte advokátovi, ktorý následne zabezpečí získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra a registráciu pre daň z príjmu na daňovom úrade.

informatívna cena: 239 € *
Objednať

Pri osobnom stretnutí

Elegantný spôsob založenia spoločnosti pre klientov uprednostňujúcich osobný kontakt.
Po osobnej konzultácii s advokátom budú na počkanie spracované a odovzdané Vám dokumenty na podpísanie. Po podpise dokumentáciu doručíte advokátovi, ktorý zariadi ohlásenie na živnostenskom úrade, podanie na obchodnom registri a registráciu pre daň z príjmu na daňovom úrade.

informatívna cena: 269 € *
Objednať
* Cena je určená individuálne dohodou klienta s advokátom na základe analýzy potrieb klienta a skutočného rozsahu poskytnutých právnych služieb.

Ako to zvyčajne prebieha
  1. Zadáte objednávku na našej stránke, e-mailom alebo telefonicky.
  2. Advokátovi dodáte údaje pri osobnom stretnutí alebo vyplnením formulára.
  3. Po určení záväznej ceny právnej služby vykonáte jej úhradu.
  4. Advokát spracuje dokumenty a doručí Vám ich na podpis.
  5. Podpíšete dokumenty podľa pokynov a doručíte ich advokátovi.
  6. Advokát zariadi ohlásenie na živnostenskom úrade.
  7. Advokát podá návrh na zápis do obchodného registra.
  8. Advokát podá žiadosť o registráciu pre daň z príjmu a pridelenie DIČ.
  9. Bude Vám oznámený zápis do OR a doručená správa o priebehu procesu.

Zastúpenie advokátom
Spracovanie dokumentov pre založenie spoločnosti a zastupovanie pred úradmi zabezpečuje zmluvná advokátska kancelária. Spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci je poskytovaním právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom.
Garancia spokojnosti
Pri zakladaní Vašej novej spoločnosti bude pre Vás pracovať skúsený tím špecialistov z overenej advokátskej kancelárie.
Vrátenie peňazí
V prípade, že nedôjde ku úspešnému založeniu spoločnosti z dôvodov na strane advokátskej kancelárie, bude Vám vrátená plná cena služby.
All-inclusive
Všetko bude zariadené tak, že od Vás sa bude vyžadovať iba poskytnutie údajov a podpísanie spracovanej dokumentácie.
Rýchlosť
Spracovanie dokumentov bude zabezpečené na počkanie (pri osobnom stretnutí) alebo zvyčajne do 3 hodín (pri vyplnení on-line formulára počas pracovných dní). Proces založenia s.r.o. trvá štandardne 12 pracovný dní pri dodržaní zákonných lehôt úradmi a dobrej súčinnosti klienta.
Notifikácie celého procesu
O každom zásadnom kroku v procese založenia budete informovaní emailom.
Referencie
Davis & Morgan spolupracuje s overenou advokátskou kanceláriou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti práva obchodných spoločností, živnostenského a daňového práva.
Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.

Virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez viazanosti

Ku zakladanej spoločnosti môžete získať ľubovoľné virtuálne sídlo z našej ponuky na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov. K dispozícii máme štyri atraktívne adresy v Bratislave.

Bratislava 1
Zámocká 3,
811 01 Bratislava
bežná cena
od 15 € / mesiac
Prominentná adresa v Starom Meste v blízkosti Bratislavského hradu.
Bratislava 1
Tallerova 4,
811 02 Bratislava
bežná cena
od 12 € / mesiac
Prestížna adresa v historickom centre Starého Mesta.
Bratislava 2
Košická 52/A,
821 08 Bratislava
bežná cena
od 9 € / mesiac
Moderné registračné sídlo v polyfunkčnej budove v Ružinove.
Bratislava 3
Račianska 88 B,
831 02 Bratislava
bežná cena
od 7 € / mesiac
Atraktívne sídlo v Novom Meste so službami recepcie za najlepšiu cenu.

Objednávka založenia s.r.o.

Vaše meno: *
E-mail: *
Telefón:   *
Poznámka:

Typ založenia:
     
Informácia pre klienta:
Objednávka je nezáväzná. Po prijatí objednávky Vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom overenia Vašej požiadavky a jej postúpenia externej advokátskej kancelárii na vybavenie.