PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Vám ponúkame spoľahlivé založenie s.r.o.výnimočné služby virtuálnych sídiel v Bratislave. Podľa Vašich preferencií si vyberte modernú bezkontaktnú službu s komunikáciou on-line alebo založenie spoločnosti pri osobnom stretnutí s advokátom pre klasikov.

Od roku 2013 tisíce spokojných klientov.


Založenie s.r.o.
 • priemerne 12 pracovných dní do zápisu v OR
 • cena zahŕňa súdny poplatok 150 € na obchodný register
 • neobmedzený počet voľných živností v cene
 • bez potreby vkladu 5000 € na účet v banke
 • kvalifikované služby zabezpečené advokátom
 • poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 100 000 €
Založenie online

On-line na diaľku

Efektívne riešenie založenia s.r.o. pre tých, ktorí majú predstavu o svojej budúcej spoločnosti a nepotrebujú osobnú konzultáciu.
Po vyplnení údajov do on-line formuláru Vám doručíme spracované dokumenty aj s pokynmi na podpísanie e-mailom. Po podpise nám dokumenty doručíte. Následne advokát zabezpečí získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra a registráciu pre daň z príjmu na daňovom úrade.

220 €s DPH 234 €
Mám záujem
Založenie osobne

Pri osobnom stretnutí s advokátom

Tradičný spôsob založenia spoločnosti pre náročných klientov uprednostňujúcich osobný kontakt.
Po konzultácii v našej kancelárii na Račianskej 88 B v Bratislave advokát ihneď spracuje a odovzdá Vám dokumenty na podpísanie. Po overení podpisu u notára nám dokumenty doručíte a advokát zariadi ohlásenie na živnostenskom úrade, podanie na obchodnom registri a registráciu pre daň z príjmu na daňovom úrade.

290 €s DPH 318 €
Mám záujem

Garancia spokojnosti -
Davis & Morgan


Realizácia advokátom
Spracovanie dokumentov pre založenie spoločnosti, ohlásenie na živnostenskom úrade a podanie na obchodný register zabezpečuje advokátska kancelária s poistením zodpovednosti za škodu a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti.
Jednoduchosť
Od Vás je potrebné iba poskytnutie potrebných údajov a podpísanie advokátom spracovaných dokumentov podľa našich pokynov. Všetko ostatné zabezpečíme.
Rýchlosť
Vďaka využitiu na mieru vytvoreného informačného systému garantujeme rýchly postup založenia spoločnosti.

Spoľahlivosť
Kvalifikovaný tím odborníkov je zárukou, že nám môžete zveriť založenie svojej spoločnosti bez obáv.
Transparentnosť
Priebežne Vás budeme informovať o významných krokoch v procese založenia spoločnosti tak, aby ste si mohli naplánovať ďalšie nadväzujúce aktivity.
Záruka vrátenia peňazí
V prípade, že nedôjde ku založeniu spoločnosti z dôvodov na našej strane, bude Vám vrátená plná úhrada ceny za službu.

POSTUP ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI

On-line na diaľku

 1. Vyplníte on-line formulár s údajmi Vašej zakladanej spoločnosti.
 2. Vykonáte platbu platobnou kartou alebo prevodom.
 3. Zašleme Vám spracované dokumenty na podpísanie.
 4. Podpíšete, overíte a doručíte nám dokumenty podľa našich pokynov.
 5. Ohlásime živnosti na živnostenskom úrade a súčasne požiadame o registráciu pre daň z príjmu.
 6. Podáme návrh na zápis do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 7. Informujeme Vás o zápise do obchodného registra a zašleme Vám výpis z OR.
Založiť s.r.o. on-line

Pri osobnom stretnutí s advokátom

 1. V on-line systéme si rezervujete termín stretnutia s advokátom.
 2. Na osobnom stretnutí s advokátom odkomunikujete údaje zakladanej spoločnosti a uhradíte cenu za službu v hotovosti.
 3. Advokát na počkanie spracuje dokumenty na založenie spoločnosti, jednotlivo Vám vysvetlí ich účel a dá Vám pokyny pre ich podpísanie.
 4. Podpíšete, overíte a doručíte nám dokumenty podľa pokynov.
 5. Ohlásime živnosti na živnostenskom úrade a súčasne požiadame o registráciu pre daň z príjmu.
 6. Podáme návrh na zápis do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 7. Informujeme Vás o zápise do obchodného registra a zašleme Vám výpis z OR.
Rezervovať stretnutie s advokátom

Viazané a remeselné živnosti

Pri viazaných a remeselných živnostiach je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý disponuje odbornou spôsobilosťou. Preukazuje sa obvykle dokladom o vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ vysvedčenie), potvrdením o odbornej praxi alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti. Zodpovedný zástupca môže byť konateľom, spoločníkom alebo zamestnancom spoločnosti.

Viazané alebo remeselné živnosti sú možné za doplatok.

Regulované činnosti

Niektoré činnosti nie sú živnosťami a zákon stanovuje osobitné podmienky ich výkonu (napríklad nákladná cestná doprava, taxislužba, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, činnosť agentúry dočasného zamestnávania). Získanie povolenia na ich výkon je obvykle možné až na existujúcu spoločnosť. V prvom kroku je preto potrebné založiť spoločnosť a až následne získať povolenie na výkon regulovanej činnosti.

Zariadenie povolenia na výkon regulovanej činnosti a jeho zápis do OR je možné za doplatok.

Zahraničné osoby

Ponúkame založenie spoločnosti aj pre zahraničné osoby za doplatok. Zahraničný konateľ musí byť občanom členského štátu EU alebo OECD alebo mať povolenie na pobyt v SR.

Komunikácia je možná v anglickom jazyku a na želanie je možné spracovanie bilingválnych dokumentov na založenie spoločnosti v slovensko - anglickom znení za doplatok.


Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť (vrátane správneho poplatku)
15 €
  
16,5 € s DPH
Doplatok za založenie s.r.o. pri osobnom stretnutí s advokátom
25 €
  
30 € s DPH
 
Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.Virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo bez viazanosti

Ku zakladanej spoločnosti môžete získať ľubovoľné virtuálne sídlo z našej ponuky na 3 mesiace zadarmo úplne bez záväzkov.

Virtuálne sídlo Račianska
Bratislava 3
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
bežná cena  od 7 € / mesiac
Atraktívne sídlo v Novom Meste so službami recepcie za najlepšiu cenu.
viac info
Virtuálne sídlo Košická
Bratislava 2
Košická 52/A,
821 08 Bratislava
bežná cena  od 10 € / mesiac
Moderné registračné sídlo v polyfunkčnej budove v Ružinove.
viac info
Virtuálne sídlo Tallerova
Bratislava 1
Tallerova 4,
811 02 Bratislava
bežná cena  od 12 € / mesiac
Prestížna adresa v historickom centre Starého Mesta.
viac info
Virtuálne sídlo Zámocká
Bratislava 1
Zámocká 3,
811 01 Bratislava
bežná cena  od 19 € / mesiac
Prominentná adresa v Starom Meste v blízkosti Bratislavského hradu.
viac info
Virtuálne sídlo Námestie SNP
Bratislava 1
Nám. SNP 23,
811 01 Bratislava
bežná cena od 28 € / mesiac
Virtuálne sídlo na známej adrese v úplnom centre Bratislavy.
viac info

Vedenie účtovníctva

Ešte nemáte dobrého účtovníka? Vyskúšajte naše služby v oblasti vedenia účtovníctva a mzdovej agendy.
Ku zakladanej spoločnosti získate vedenie účtovníctva BASIC prvé tri mesiace zadarmo.

Najčastejšie otázky
k založeniu s.r.o.


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Ako dlho trvá založenie spoločnosti?
Priemerne 12 pracovných dní, určujúci je však obchodný register a pridelený vyšší súdny úradník, ktorý o návrhu rozhoduje. V súčasnosti trvá založenie spoločnosti podstatne dlhšie na OR OS Bratislava I, v ojedinelých prípadoch aj dlhšie ako mesiac.

Viete zabezpečiť aj registráciu na daňovom úrade?
Registráciu pre daň z príjmu a pridelenie DIČ realizujeme v rámci procesu založenia spoločnosti automaticky. Registráciu pre DPH podľa § 7a alebo podľa § 4 zákona o DPH zrealizujeme na požiadanie za doplatok.

Kedy je vhodné uprednostniť kúpu ready-made pred založením spoločnosti?
Pokiaľ Vám založenie spoločnosti ponáhľa a potrebujete faktúrovať čo najskôr. Ready-made spoločnosti už majú pridelené aj DIČ a sú zapísané na takom obchodnom registri, kde prepis spoločnosti obvykle netrvá dlhšie ako 5 pracovných dní.

Je potrebné vkladať základné imanie na účet v banke?
Nie, stačí podpísať vyhlásenie, že ste základné imanie splatili v hotovosti.

Vlastníkom koľkých s. r. o. môžem byť?
Jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac troch s.r.o. Pokiaľ chcete ovládať viac spoločností, je potrebné spoluvlastniť ďalšie spoločnosti s Vašimi už založenými spoločnosťami.

Aké údaje sú potrebné k založeniu spoločnosti?
Obchodné meno, adresa sídla a údaje konateľov a spoločníkov, ktoré sú uvedené na občianskom preukaze. Potrebné je mať tiež predstavu o želanom predmete činnosti.

Je potrebné doručovať nám dokumenty v listinnej podobe?
V prípade založenia spoločnosti na diaľku vyžadujeme dodanie dokumentov v listinnej podobe alebo zaslané emailom a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Naskenované dokumenty je možné nám doručiť iba po predchádzajúcej dohode vo výnimočných prípadoch.

Čo musí spĺňať konateľ a spoločník zakladanej s.r.o.?

Spôsobilosť osôb v spoločnosti s ručením obmedzeným:

konateľ  s.r.o. spoločník  s.r.o.
daňový dlh neposudzuje sa nesmie byť v zozname daňových dlžníkov
dlh na sociálnom poistení neposudzuje sa nesmie byť v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne
dlh na zdravotnom poistení neposudzuje sa neposudzuje sa
exekúcia v SR nesmie mať
žiadnu exekúciu
nesmie mať
žiadnu exekúciu
bezúhonnosť skúma sa pri ohlasovaní živnosti (nezahladené odsúdenia v súvislosti s podnikaním) neposudzuje sa
právna subjektivita fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ / OECD alebo má povolenie na pobyt v SR fyzická alebo právnická osoba, tuzemská alebo zahraničná bez obmedzeniaObjednávka založenia s.r.o.

 
Typ založenia:    
   
 
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:  *
Poznámka:
    Vyplnenie formuláru je nezáväzné, formulár je možné dočasne uložiť ako koncept a ku jeho vypĺňaniu sa vrátiť neskôr.