Pravidlá cookies

Davis & Morgan a.s., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 47 350 156, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5819/B ako prevádzkovateľ webového sídla www.davismorgan.sk v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov spracúva a sprostredkuje na spracúvanie tretím stranám súbory cookies za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb, marketingového, reklamného a štatistického prieskumu.

Na tieto účely sú spracovávané a poskytované tretím stranám na spracovávanie dočasné a permanentné súbory cookies.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ webového sídla po zobrazení oznámenia o používaní súborov cookies bez ohľadu na to či toto oznámenie potvrdí alebo nie. Zabrániť používaniu súborov cookies možno nastavením príslušného webového prehliadača.