PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie zabezpečuje externá advokátska kancelária za výhodných podmienok. V uvedených cenách sú zahrnuté správne a súdne poplatky. • kvalifikované služby zabezpečené advokátom
 • zariadenie na kľúč vrátane všetkých poplatkov
 • vybavenie on-line bez nutnosti osobného stretnutia
 • expresné elektronické podanie žiadosti o zápis

Tuzemská osoba

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO pre tuzemskú osobu vrátane poplatkov.


150 € s DPH 170 €
Objednať

Zahraničná osoba

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO pre zahraničnú osobu.dohodou vrátane poplatkov
Objednať

Postup zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO


 1. Vyplníte on-line formulár s údajmi subjektu, ktorý sa bude zapisovať do ZHS.
 2. Vykonáte platbu na základe vystavenej zálohovej faktúry.
 3. Zašleme Vám spracované dokumenty na podpísanie.
 4. Podpíšete, overíte a doručíte nám dokumenty a potrebné podklady.
 5. Požiadame súd o vydanie potvrdenia na účel zápisu do ZHS.
 6. Podáme návrh na zápis do ZHS a uhradíme správny poplatok.
 7. Informujeme Vás o zápise Vašej spoločnosti do Zoznamu hospodárskych subjektov.


Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.

Najčastejšie otázky
k zápisu do Zoznamu
hospodárskych subjektov


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Ako dlho trvá zápis osoby / spoločnosti do Zoznamu hospodárskych subjektov?
Úrad pre verejné obstarávanie zapíše osobu do Zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní od doručenia kvalifikovanej žiadosti.

Aká je platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov?
Platnosť zápisu sú 3 roky. Následne je potrebné požiadať o predĺženie platnosti zápisu. Žiadosť o predĺženie zápisu vrátane všetkých príloh je potrebné na Úrad pre verejné obstarávanie doručiť najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu.

Aké doklady Vám musím dodať?
Pokiaľ ide o tuzemskú osobu, teda osobu so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, a zároveň jej členmi štatutárneho orgánu sú občania Slovenskej republiky, budeme od Vás potrebovať iba údaje týkajúce sa členov štatutárneho orgánu a samotného zapisovaného subjektu. V prípade subjektov, ktorých štatutárnym orgánom sú osoby, ktoré nie sú občanmi SR, sa bude vyžadovať dodanie ich výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace s úradným prekladom do slovenského jazyka a prípadne aj doložkou apostille. V prípade subjektov so sídlom / miestom v zahraničí sa vyžaduje dodanie viacerých úradne preložených a overených dokladov.

Čo je Zoznam hospodárskych subjektov?
Zoznam hospodárskych subjektov je informačný systém Úradu pre verejné obstarávanie, zápisom do ktorého sa uľahčuje účastníkom verejného obstarávania preukazovanie spôsobilosti na uzatváranie zmlúv vo verejnom obstarávaní.

Pre koho je zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov vhodný?
Zápis do ZHS je vhodný pre subjekty, ktoré sa zúčastňujú verejných obstarávaní. Po zápise už nebudú povinné v rámci každého verejného obstarávania preukazovať splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúcich sa ich osobného postavenia.

Aké povinnosti má osoba zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov?
Osoby zapísané v Zozname hospodárskych subjektov sú povinné oznámiť Úradu pre verejné obstarávanie zmenu svojho obchodného mena / názvu, zmenu adresy sídla, zmenu predmetu podnikania, zmenu štatutárneho orgánu a zmenu spôsobu konania štatutárneho orgánu do 30 dní odo dňa vykonania zmeny údajov. V opačnom príde ÚVO uloží povinnému subjektu pokutu až do výšky 500,- EUR.
Objednávka zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO

    
Názov subjektu:  *
IČO:
 
 
 
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:    *
Poznámka:


Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Právne služby zabezpečuje
Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava