PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Sprievodca výberom živnosti a predmetu podnikania

Prinášame Vám sprievodcu výberom živností a predmetu podnikania, ktorý Vám uľahčí správne nastavenie Vášho predmetu činnosti alebo predmetu činnosti Vašej spoločnosti.

Fulltextové vyhľadávanie v zozname odporúčaných označení voľných živností, zozname remeselných a zozname viazaných živností, vrátane ich charakteristiky, rozsahu činnosti a požiadaviek na ich výkon. Sprievodca zohľadňuje aktuálny právny stav ku dňu 01.03.2023 a je priebežne aktualizovaný podľa platnej legislatívy.

Jednoducho si vytvoríte vlastný zoznam živností, ktorý si následne môžete uložiť ako PDF, odoslať si ho na email alebo si rovno zvoliť profesionálne založenie živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím služieb našej advokátskej kancelárie za mimoriadne výhodných podmienok.

Vyhľadávanie živnosti

Názov živnosti Typ Môj zoznam

voľné živnosti

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Ťažba a dobývanie

Priemyselná výroba

Dodávka vody; Čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

Stavebníctvo

Veľkoobchod a maloobchod; Oprava motorových vozidiel a motocyklov

Doprava a skladovanie

Ubytovacie a stravovacie služby

Informácie a komunikácia

Finančné a poisťovacie činnosti

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Odborné, vedecké a technické činnosti

Administratívne a podporné služby

Verejná správa a obrana; Povinné sociálne zabezpečenie

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Umenie, zábava a rekreácia

Ostatné voľné činnosti

remeselné živnosti

Výroba kovov a kovových výrobkov

Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov

Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika

Výroba potravín a nápojov

Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov

Stavebníctvo

Ostatné remeselné živnosti

viazané živnosti

Výroba kovov a kovových výrobkov

Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia

Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

Stavebníctvo

Ostatné viazané živnosti