PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Kúpa ready-made s.r.o. alebo založenie novej

Alternatívou ku založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným je kúpa už založenej spoločnosti, tzv. ready-made spoločnosti. Ide o spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej predaja podnikateľovi, ktorý chce začať podnikať. Ready-made spoločnosti sú obvykle v stave novozaložených spoločností bez podnikateľskej histórie, avšak s už získanou registráciou pre daň z príjmu aj DPH.

Už včera bolo neskoro

Najčastejším dôvodom kúpy ready-made spoločnosti je skrátenie času, za ktorý môžete začať so spoločnosťou podnikať. Štandardná úspora času sa pohybuje obvykle v rozsahu 5 až 10 pracovných dní pokiaľ vezmeme do úvahy, že ready-made spoločnosť už má pridelené DIČ, na ktoré musí podnikateľ po zápise svojej spoločnosti do obchodného registra obvykle najmenej týždeň čakať.

Ešte markantnejšia je časová úspora v prípade, pokiaľ bude mať spoločnosť sídlo v obvode takého registrového súdu, ktorý má technické a prevádzkové problémy v dôsledku ktorých dochádza ku oneskoreniu zápisov v obchodnom registri. V praxi to teda znamená, že ak má mať Vaša spoločnosť sídlo v Bratislave, rozdiel pri kúpe ready-made spoločnosti, ktorá je registrovaná na „rýchlom“ obchodnom registri a založení spoločnosti môže byť viac ako jeden mesiac.

Dôvodom je, že o návrhu na registráciu zmien v ready-made spoločnosti bude rozhodovať ten obchodný register, na ktorom je spoločnosť zaregistrovaná a to aj v prípade, ak dochádza ku zmene jej sídla do obvodu iného registrového súdu. O prepise ready-made spoločnosti registrovanej v OR OS Nitra, ktorý je známy svojou rýchlosťou, tak bude rozhodovať práve tento „expresný“ súd aj napriek tomu, že v rámci registrácie dôjde ku zmene adresy sídla danej spoločnosti do Bratislavy.

Keď na dátume vzniku záleží

Medzi dôvody, pre ktoré časť podnikateľov uprednostňuje kúpu už založenej spoločnosti, patrí možnosť výberu spoločnosti so starším dátumom vzniku. Situácie, v ktorých podnikatelia preferujú staršie spoločnosti sú rôznorodé, avšak najčastejšie ide o účasť vo verejnom obstarávaní alebo výzve na predkladanie projektov na čerpanie tzv. eurofondov.

Nákup s odpočtom DPH ihneď

Osobitnú skupinu ready-made spoločností tvoria spoločnosti registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty. Ich registrácia pre DPH prebehla zväčša na základe podnikateľského zámeru a bez toho, aby museli reálne vykonávať podnikateľskú činnosť. Ide teda o plnohodnotné ready-made spoločnosti, ktorých účtovníctvo je v stave novozaloženej spoločnosti, prípadne došlo ku simulovanému výkonu podnikateľskej činnosti v minimálnom rozsahu výlučne za účelom preukázania ekonomickej činnosti v procese registrácie pre DPH.

Kúpa takejto spoločnosti prináša ešte výraznejšiu časovú úsporu, keďže proces založenia spoločnosti a následná registrácia pre DPH trvá v ideálnom prípade najmenej 4 týždne. Podnikateľovi umožňuje prakticky ihneď po podpise zmluvy o predaji spoločnosti riešiť nákup tovaru s následným odpočtom dane z pridanej hodnoty.